Hukuki YazılarMalatya Avukat

7181 Sayılı Kanun İle Süreli İpoteğin Sona Erdirilmesine İlişkin Getirilen Düzenlemenin İrdelenmesi

7181 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, ipotek terkinlerinde ciddi kafa karışıkları meydana gelmiş ve uygulamada tereddütler oluşmuştur. Süreli ipoteklerde sürenin üzerinden 30 gün geçmiş olmasına rağmen tapunun beyanlar hanesine 150/c şerhinin konulmaması, malike ipoteği terkin etme hakkını sağlamış ancak yaşanılabilecek tereddütler üzerinde durulmamıştır. Öncelikle kanunda yapılan değişikliği inceleyelim. 7181 sayılı Kanunda yapılan değişiklik şu şekildedir :

7181 sayılı Kanunun 19. maddesi ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 883. maddesine “İpotek süreli olarak kurulmuşsa, sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde ipotekli taşınmaz üzerinde 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesinde belirtilen şerhin konulmaması hâlinde ipotek, malikin talebiyle tapu müdürlüğünce terkin edilir” hükmünü eklemiştir. Hükümden de görüleceği üzere, 30 gün içerisinde 150/c şerhinin konulması gerekmekte aksi takdirde malikin talebi ile ipoteğin terkin edilebileceği ifade edilmektedir.

Kanunun ifadesi ile iki şartın mevcut olması ipoteği terkin edilebilmektedir. İlk şart, süreli ipoteklerde süre bitiminden itibaren 30 gün içinde 150/c şerhinin tapuya işlenmemesi, ikinci şart ise malikin talebidir. Uygulamada ortaya çıkacak problemlerin değerlendirilmemiş olması ise çok ciddi bir muamma olarak ortada durmaktadır.

1-İpotek alacaklısı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe geçmiş ancak 150/c şerhi 30 günden sonraki bir süreçte konulmuş olabilir.

Eski uygulamada, süreli ipoteklerin borçluya tanınmış vade olduğu ve vade sonunda takibe geçilmemiş olmasının ipoteği sona erdirmeyeceği ifade edilmekteydi. Hatta süreden önce takibe geçilmesinin kanuna aykırı olduğu belirtilmekteydi. (13. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2001/578 Karar Numarası: 2001/2530) 7181 sayılı kanun ise sadece süre sonunda 30 gün geçmiş olmasına ve malikin talebine sonuç bağlamış ancak ipotek alacaklısının takip hakkına ilişkin bir açıklama getirmemiştir. Gerçekten de ipotek alacaklısı, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe geçmiş ancak 150/c şerhinin tapuya işlenmesi 30 günden sonraki bir süreyi bulmuş olabilir. Bu durumda, 150/c şerhi tapuya işlenmeden, malik ipoteğin terkini istediğinde, ipotek alacaklısının durumu üzerinde durmakta fayda bulunmaktadır.

İpotek alacaklısı ipoteğin paraya çevrilmesi iradesini ortaya koyduktan sonra, malikin talebiyle ipoteğin terkin edilmiş olması, sadece şekli anlamda sonuç doğuracak olup, maddi anlamda ipoteğin sona erdiği şeklinde anlaşılmaması icap etmektedir. Malikin talebiyle, tapudan ipotek terkin edilmiş ve 3. kişi iyiniyetli olarak hak iktisap ettiyse, iktisabın korunacağı sonucu ortaya çıkmaktadır.

2-İpotek alacaklısı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe geçmiş ancak takip herhangi bir sebeple düşmüş olabilir.

Burada karşılaşılan diğer bir problem ise ipotek alacaklısı takibe geçmiş ve tapuya 150/c şerhini işlemiş olabilir. Ancak, takip herhangi bir sebeple düşmüş olabilir. İpotek alacaklısı, yeni bir takip ile icra müdürlüklerine gittiklerinde, müdürlüklerin 7181 sayılı kanunu göstererek, alacaklıların takip taleplerini kabul etmediğini görmekteyiz. Halbuki, icra müdürünün, re’sen ipoteğin sona erdiğine ilişkin karar verme hakları bulunmadığı gibi zamanında tapuya 150/c şerhinin işlenmesi ile ipoteği paraya çevirme iradesini ortaya koyan alacaklının haklarını ortadan kaldırılmasına sebebiyet verecek şekilde malikin terkin talep etme hakkı da bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, kanun yapma tekniğine tamamıyla aykırı bir şekilde yürürlüğe girmiş olan 7181 sayılı kanun ile ortaya çıkan problemlere ilişkin henüz çözüm getiren içtihatlar oluşmamıştır. Devam eden süreçte, kanunun nasıl uygulandığını daha net müşahede edeceğiz.

                  İLETİŞİM
        GSM: +905068134357  
 Email: info@ozunverhukuk.com

•DİĞER HUKUKİ YAZILARIMIZ İÇİN TIKLAYIN

Av. Mehmet Mustafa ÖZÜNVER

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Hemen Ara