Şirketler Hukuku

Bonodaki Çift Vadenin Kambiyo Vasfını Kaybettirmesi

Uygulamada bonoların ki, uygulamada senet olarak adlandırılan kıymetli evraklardır, sıradan borç senetleri gibi düzenlendiğine sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu düzenlemeler yapılırken yapılırken bazı kısımların karalanıp yazıldığı ya da rakamın üzerinden geçilerek düzeltilmeye çalışıldığı sıklıkla gözlenmektedir. Özellikle vade kısmındaki tahrifatlarla, senette oluşan çift vadeler giderilmeye çalışılmakta ancak bu hususun kambiyo vasfını sakatladığı bilinmemektedir. Yargıtay’ın bu husustaki emsal kararlarından birkaçı aşağıda alıntılanmıştır :

“Senedin metin kısmında ödeme tarihi “24 ARALIK 2012” olarak belirtilmiş, ödeme günü bölümünde ise “25.11.2012” yazılı iken üzeri karalanmıştır. Her ne kadar, senedin ödeme günü bölümündeki “25.11.2012” yazılı kısım karalanmış ise de, bu kısımda keşideciye ait paraf ya da imza bulunmadığından yapılan karalama geçersiz olup senet bu haliyle çift vade içermektedir. O halde, mahkemece, takibe konu senet yönünden, borçlu hakkındaki takibin, İİK’nun 170/a-2 maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi gerekirken” 12.HD., 2016/14939E.,2017/7754K.

“Tahrifat öncesi vade tarihinin, bonoda çift vade oluşmasına sebebiyet vermesi ya da vade tarihinin, düzenlenme tarihinden önce olduğu sonucuna varılması halinde ise, senet kambiyo vasfını kaybedeceğinden İİK’nun 170/a maddesi uyarınca re’sen takibin iptali gerekir.”12.HD., 2016/9179E., 2017/791K.

“Takip dayanağı 24.08.2013 düzenlenme tarihli bonoda “ödeme günü” kısmında 24.11.2013 tarihinin yazılı olduğu, senet metninde ise vadenin “24 Kasım 2014” olarak gösterildiği, bu haliyle bonoda çift vade olduğu anlaşılmakta olup, bu hususun mahkemece re’sen gözetilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekir.” 12.HD., 2015/29115E.,

“HMK. nun 266. maddesi gereğince çözümü özel ve teknik bir bilgiyi gerektirdiğinden, hakim tarafından bilirkişi incelemesi yaptırılmaksızın tahrifatın olduğu ya da olmadığı sonucuna varılamaz. Bilirkişi raporuyla bononun vade tarihinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde, yazı ile belirtilen vade tarihi ile rakam olarak belirtilen vade tarihleri farklı olacağından ve dolayısıyla çift vadeli olarak düzenlenen bono kambiyo vasfını kaybedeceğinden, İİK’nun 170/a maddesi uyarınca takibin iptali gerekecektir.”12.HD., 2014/32837E., 2015/3186K

“Senedin metin kısmında ödeme tarihi “24 ARALIK 2012” olarak belirtilmiş, ödeme günü bölümünde ise “25.11.2012” yazılı iken üzeri karalanmıştır. Her ne kadar, senedin ödeme günü bölümündeki “25.11.2012” yazılı kısım karalanmış ise de, bu kısımda keşideciye ait paraf ya da imza bulunmadığından yapılan karalama geçersiz olup senet bu haliyle çift vade içermektedir. O halde, mahkemece, takibe konu senet yönünden, borçlu hakkındaki takibin, İİK’nun 170/a-2 maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi gerekirken” 12.HD., 2016/14939E.,2017/7754K.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Hemen Ara