Hukuki YazılarMalatya Avukat

Kadın İşçinin Evlenmesi    

Kadın İşçinin Evlenmesi

Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusu ile iş akdini sona  erdirmesi halinde kıdem tazminatı hakkı doğacağı 1475 sayılı Kanunun 14. Maddesi ile açıkça düzenlenmiştir. İşçinin bu hakkı kullanabilmesi için evlenmiş olması ve evlilikten itibaren 1 senelik süre içerisinde fesih olgusun gerçekleşmesi icap etmektedir. Öğreti de bazı yazarlarca evlilik sebebiyle iş akdinin feshedilmesi imkanın kadın işçiye tanınıp erkek işçiye tanınmamasının eşitliğe aykırı olduğu belirtilmiştir. Ancak mezkur hüküm eşitliğe aykırı ise de adalete muvafık olandır. Zira hukuk sosyolojisinin hülasası hayata göre hukuktur. Hayat şart ve kaidelerini umdesinde barındırmayan, salt şekilsel mantığın ürünü olan hukuk nizamının, içinde yaşanılan toplum bünyesinde akis bulmayacağı aşikardır. Cemiyetimizde de kahir ekseriyetle müşahade edilen bir hadise vardır ki o da evlenen kadının omuzlarına ek yük bindiğidir. Bir yandan iş hayatının zorlu süreci içinde çalışan kadın işçi, diğer yandan evi çekip çevirmeye çalışmakta ve bu durum çoğu kez evliliklerde dolaylı surette de olsa sorunlar doğurmaktadır. O sebeple, evlenen kadın işçiye tanınan bu hakkı şekilse mantıkla eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesi ile eleştirmek aile mefhumuna da verilecek bir zarar teşkil etse gerektir. Bu hükmü diğer bir cihetle eleştirenler ise mezkur hükümle birlikte kadının ev hayatına teşvik edilerek iş hayatından uzaklaştırıldığını savunmaktadır. Ancak bu eleştiriler de hayat gerçekleriyle uyuşmamaktadır. Toplumun temeli olan ailenin sağlıklı bir şekilde idamesi için sosyo politik uygulamalarla kadını evin merkezinde bulundurma amacı güden projelerin bizatihi toplumumuzu ayakta tuttuğunu unutmamak gerektir. Hatta evlenen kadına tanınan bu hak bir kısım yazarlarca da savunulduğu gibi doğum yapan kadına da sağlanmalıdır. Son zamanlarda çıkarılan kanunlarla aile mefhumunun sağlamlaştırılmaya çalışıldığı net bir şekilde müşahede edilmektedir.

Kanun incelemesine tekrar dönecek olursak, evlenen kadın işçiye tanınan bu hakkın hakkın kötüye kullanılması suretiyle kullanılmaması gerektiğini de yinelemek icap eder. Hususiyle kıdem tazminatı alabilmek için anlaşmalı bir surette boşanıp tekrar evlenen çiftlerin durumunda olduğu gibi kanunu dolanmak suretiyle icra edilen uygulamaları kanunun korumayacağı bilinmelidir. Nitekim Yargıtay da benzer hadiselerde aynı düşünceye binaen işçinin kıdem tazminatı  talep etme hakkının olmadığını içtihat etmiştir.

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Hemen Ara