Hukuki YazılarMalatya Avukat

Muvazzaf Askerlik Sebebiyle Fesih

Muvazzaf Askerlik Sebebiyle Fesih

 

İş Kanunun 14. Maddesinin 1. Fıkrasına göre iş kanuna tabi işçilerin iş akitlerinin muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla feshedilmesi halinde işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır. İşçinin yapacağı askerliğin kısa dönem ya da uzun dönem olması herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermeyecek ve işçi kıdem tazminatını işverenden feshedebilecektir. Hemen belirtmek icap eder ki, bedelli askerlik uygulamalarında silah altına alınma durumunda da aynı hükmün işletilebileceği ifade edilmektedir.[1] Ancak bedelli askerlik halinde kişinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için mutlaka silah altına alınması icap etmektedir. Son dönemde ara ara çıkan düzenlemelerle bedelli askerlik salt bedelin verilmesi şeklinde tezahür ettiğinden bu şekilde işçinin kıdem tazminatına hak kazanmayacağı net bir şekilde söylenebilecektir.

 

İşçinin iş akdi muvazzaf askerlik hizmeti zımnında feshedilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı kanunda belirtilmiş olmasına karşılık, fesih tarihinden ne kadar süre içerisinde askere gitmesi hususunda bir belirleme yapılmamıştır. Yargıtay burada makul süre ölçüsünü dayanak yapmış ve her olayın özelliğine göre makul sürenin aşılıp aşılmadığına hükmedilmesi gerektiğini içtihat etmiştir. Kimi kararlar da 3,5 ay 5,5 aylık süreler makul görülmüş olmasına karşılık 7 aylıkkıdem tazminatına hak kazanacağı kanunda belirtilmiş olmasına karşılık, fesih tarihinden ne kadar süre içerisinde askere gitmesi hususunda bir belirleme yapılmamıştır. Yargıtay burada makul süre ölçüsünü dayanak yapmış ve her olayın özelliğine göre makul sürenin aşılıp aşılmadığına hükmedilmesi gerektiğini içtihat etmiştir. Kimi kararlar da 3,5 ay 5,5 aylık süreler makul görülmüş olmasına karşılık 7 aylık süre makul bulunmamıştır.

 

Muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya başka bir nedenle silah altına alınan ya da herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi belli sürelerle askıya alındığından, diğer bir ifadeyle feshedilmediğinden kıdem tazminatının ödenmesi söz konusu olmaz. Ancak kanunda belirtilen askı süresinin geçmesi halinde sözleşme işverence feshedilmiş sayılacağından bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.[2] Nitekim Yargıtay da bu görüştedir.[3]

 

Bununla birlikte işçinin muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş akdini feshetmesi halinin haklı fesih sebebi teşkil edip etmeyeceği tartışmalıdır. AKYİĞİT’e göre işçinin muvazzaf askerlik hizmeti dolayıyla gerçekleştirdiği fesih haklı fesih olup; işçinin işverene önel/mühlet vermesi gerekmemektedir.[4] Yargıtay da bu hususta işçinin gerçekleştirdiği feshi, önelsiz fesih kabul edip; işçinin ihbar süresi tanıma zorunluluğun bulunmadığına hükmetmektedir.

 

[1] AKYİĞİT 365

[2] SÜZEK 686

[3] Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya başka bir nedenle silah altına alınma halinde süre bu iki ayı (veya işçinin çalıştığı her yıl için 2 gün eklendiğinde en çok doksan günü) geçerse, Kanunun 31. Maddesi hükmü uyarınca işverence feshedilmiş sayılır. Söz konusu fesih, 25/II bent uyarınca fesih sayılmayacağından 1475 sayılı yasanın14. Maddesi hükümleri uyarınca bu halde de kıdem tazminatı ödenmelidir.(Bahse konu karar NARMANLIOĞLU Ferdi İş İlişkileri 573 den alıntılanmıştır.)

[4] AKYİĞİT 365

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Hemen Ara