Diğer DilekçelerHukuki YazılarMalatya AvukatSuç Duyurusu DilekçesiTakipsizlik İtiraz Dilekçeleri

”O.ç” Hakaret midir ?

Oç Hakaret midir ?

 

 

Türk Ceza Kanunumuz, onur, şeref ve haysiyeti rencide edecek her türlü söylem ve paylaşımın hakaret suçunu oluşturacağını 125. Maddesinde belirtmiştir. Her gün çok sayıda işlenen hakaret suçu, internetin sağladığı kolaylıkla hızla artış göstermiştir. İnternetle beraber iletişim dili de değişiklik göstermiş, bazı kısaltmalar kullanılmaya başlanmıştır. Bu kısaltmalar, hakaret suçuna sebebiyet verecek kelimelerde de kendini göstermiştir. Kısaltma ile yapılan hakaret eylemine bir örnek olarak ‘’o.ç’’ söylemi gösterilebilir. Bu noktada ise kısaltma ile yapılan hakaret eyleminin, Türk Ceza Kanunumuz kapsamında suç oluşturup oluşturmayacağı akıllarda soru işareti bırakmaktadır. Yargıtay’ın bu konudaki kararı şu şekildedir:

‘’ Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanığın kendisine ait facebook hesabı üzerinden paylaştığı “Duyuru” başlıklı yazı ve içeriğinde geçen “faşist çete” ibarelerinin yazının bütünü değerlendirildiğinde eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarında kaldığı kabul edilebilirse de, sanığın aynı sosyal medya hesabından paylaştığı dönemin Başbakanı hakkında yazdığı ve anlamı herkes tarafından anlaşılabilen “O.Ç” ibaresinin eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak, incitici, küçük düşürücü ve kişinin toplum içindeki saygınlığını zedeleyici mahiyette olması nedeniyle hakaret vasfı taşıdığı ve sanığın eyleminin TCK’nın 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeyerek yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 08.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ‘’ (Yargıtay 16. CD. E.2017/2089 K.2017/5263 T.08.11.2017)

Yukarıda vermiş olduğumuz kararda, o.ç söyleminin herkesçe anlaşılabilir nitelikte olduğunu belirtilmiş ve hakaret suçuna vücut verdiğini ifade edilmiştir. Buradan ulaştığımız netice, yazılan yorum veya yapılan paylaşımın kısaltılmış olması, onun hakaret suçu oluşturmasına engel teşkil etmez. Söylemin herkes tarafından anlaşılabilir niteliğe sahip olması, hakaret suçunu oluşturmak için yeterlidir ve Türk Ceza Kanunu kapsamında belirtilen, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılması gerekecektir.

‘’O.ç’’ söyleminin, günlük konuşma dilinden ziyade internet ortamında kullanıldığından şüphe yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da şudur ki, yorum veya paylaşım yapmak suretiyle gerçekleştirilen hakaret eyleminin, birden fazla kişinin okuyup, kolayca anlayabilmesi halinde, ilgili kanunun suçun nitelikli unsuru kabul edilen aleniyet unsuru gerçeklemiş olur. Hakaret suçunun, belirsiz sayıdaki kişiler tarafından işitilebilecek, görülebilecek ve algılanabilecek bir ortamda veya çok sayıda kişinin öğrenmesini sağlayacak herhangi bir araçla işlenmesi halinde, aleniyet vardır. Aleniyetin varlığı için, çok sayıda insanın hakareti öğrenmesinin olanaklı olması yeterlidir; söylenenlerin fiilen duyulması şart değildir. Aleniyet halinde, mağdur, hakaretin az sayıda kişi önünde gerçekleşmesine oranla, daha fazla rencide olacağı için, bu nitelikli hâl kabul edilmiştir. ( Centel, Hamide Z.,Çakmut, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar s. 235). Yani, internet ortamı üzerinde herkese açık bir şekilde paylaşılan hakaret içerikli yorum veya mesaj, suçun nitelikli unsurunu oluşturmaktadır. Belirtilen ceza, altıda bir oranında arttırılacaktır.

                  İLETİŞİM
        GSM: +905068134357  
 Email: info@ozunverhukuk.com

•DİĞER HUKUKİ YAZILARIMIZ İÇİN TIKLAYIN

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Hemen Ara