İdare Hukuku

Yersiz Ödemenin İstirdadı

 

İdarenin memura yersiz ödeme yaptığı sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. İdare tarafından memura yapılan haksız ödemelerin geri alınması nasıl olacaktır? Hangi süre içerisinde idare işlemlere başlamalıdır? Bu soruların cevabı için İBK kararına bir göz atalım :

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve E: 1968/8, K: 1973/14 sayılı kararında; idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın hatalı ödediği meblağı her zaman geri alabileceği, bunun dışında kalan hallerde hatalı ödemelerin istirdadının ise, hatalı ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere dava açma süresi içinde olanaklı olduğu ve bu süre geçtikten sonra istirdat edilemeyeceği belirtilmiş olup; anılan kararın gerekçesinde iyi niyet kuralı üzerinde de durularak idarenin sakat ve dolayısıyla hukuka aykırı işlemine, idare edilenlerin gerçek dışı beyanı veya hilesi neden olmuşsa ya da geri alınan idari işlem yok denilecek kadar sakatlık taşımakta ise, hatalı işlemde idare edilenin kolayca anlayabileceği kadar açık bir hata bulunmaktaysa ve idareyi bu konuda haberdar etmemişse, memurun iyi niyetinden söz etmeye olanak bulunmadığı ve bu işlemlere dayanılarak yapılan ödemeler için süre düşünülemeyeceği, bu ödemelerin her zaman geri alınabileceği; ancak bunun dışındaki hatalı ödemeler için memurun iyi niyetinin istikrar ve kanunilik kadar önemli bir kural olduğu ve bu nedenle yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki hatalı ödemelerin ancak dava süresi içinde geri alınabileceği vurgulanmıştır.

Görüldüğü üzere, Danıştay İçtihatı Birleştirme Kararında da vurgulandığı üzere, dava açma süresi içerisinde istenmeyen yersiz ödemeler istenemeyecektir. Uygulamada idarelerin bu hususa dikkat etmediği ve yersiz ödemeleri süresinde istemediği ve kamu zararına sebebiyet verdikleri sıklıkla müşahede edilmektedir.

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Hemen Ara