Hukuki YazılarMalatya Avukat

İşçinin Ölümü

İşçinin Ölümü

1475 sayılı Kanunun 14. maddesi “İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.” hükmünü havidir. Burada hasıl olan durum fesih hali olmayıp akdin infisahıdır ve kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır.
Yargıtay bazı kararlarında ölüme neden olan olayın aynı zamanda işçinin işi savsaklaması sebebiyle işyerinde tehlike yaratmış veya işveren açısından iş akdini haklı nedenle bozma sonucunu doğurduysa mirasçılar kıdem tazminatı alamayacaklardır. Ancak bazı yazarlar kanunun mutlak ifadesi gereğince ölen işçinin mirasçılarının her halükarda kıdem tazminatı alacağını belirtmişlerdir.20 Ancak bize göre iki görüş de uygun olmayıp; olup; ölüm vakıasını olayın hususiyetlerini nazara alarak incelemek icap etmektedir. İşçinin ölümü yüzde yüz kusuruna binaen gerçekleşse dahi bu kusur ihmal niteliğinde bir kusur ise mirasçılar kıdem tazminatına hak kazanmalıdır. Ancak işçinin işverene zarar verecek tarzda intiharı suretiyle ölüm cereyan etmişse mirasçıların kıdem tazminatından faydalanmamaları icap etmektedir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Hemen Ara