Borca İtiraz DilekçesiDiğer DilekçelerHukuki Yazılarİhtarnameİş HukukuMalatya AvukatSuç Duyurusu DilekçesiTakipsizlik İtiraz DilekçeleriTrafik Cezası İtiraz Dilekçeleri

Kırtasiye Ödeneğinin Özel Okul Öğretmenlerine Verilmemesi Durumunda Haklı Fesih/KIDEM TAZMİNATI

KIRTASİYE ÖDENEĞĞİNİN ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE VERİLMEMESİ DRUMUNDA HAKLI FESİH/KIDEM TAZMİNATI

 

Özel okul öğretmenleri özlük hakları bakımından 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununa tabidirler. Özel öğretim kurumları kanununda düzenlenmemiş hususlar varsa 4857 sayılı iş kanunları devreye girer.

Özel öğretim kurumları kanunu madde 9 hükmü ‘’ Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir” demek suretiyle özel okul öğretmen ve personellerinin, sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeleri almaya hakkı olduğunu ifade etmektedir.

657 sayılı devlet memurları kanunun 32. Maddesi: ‘’ Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil (…)(3) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.(4)’’ demektedir.

Bu maddede her yıl verilen öğretim yılına hazırlık ödemesi, sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelere dahil olup, özel okul öğretmenlerinin de bu ödeneği almaya hakkı olduğunu belirtmektedir. Öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmemiş işçinin, iş akdini feshetmesi durumunda kıdem tazminatı almaya hakkı vardır.Şöyle ki Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 11/01/2021 tarihli kararında (E. 2018/6463, K.2021/48)
Özet olarak, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin sosyal hak kapsamında olduğunu, 5580 sayılı yasanın 9. Maddesi gereğince işveren tarafından özel okullarda görev yapan öğretmenlere işverenler tarafından ödenmesi gerektiğini, ödenmemesi işçi açısından haklı fesih nedeni olup, kıdem tazminatı hakkına haiz olacağını belirtmiştir.

                   İLETİŞİM
        GSM: +905068134357  
 Email: info@ozunverhukuk.com

•DİĞER HUKUKİ YAZILARIMIZ İÇİN TIKLAYIN

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Hemen Ara