Hukuki Yazılar

Trafik Kazalarında Müteselsil Sorumluluk

Türk Borçlar Kanunu 61. Maddesi Kapsamında Bir Değerlendirme

Uygulamada mahkemeler tarafından sıklıkla yapılan bir hata üzerinden durmak istiyoruz. Birden fazla aracın karışmış olduğu trafik kazalarında, kazaya sebebiyet veren araç sürücülerinin farklı oranda kusurlu olmalarının, mağdur açısından bir önemi olmamasına rağmen, mahkemelerin, kusur oranı göz önüne alarak hüküm kurduklarını sıklıkla müşahede etmekteyiz. Her ne kadar verilen kararlar, üst mahkemelerden bozulmakta ise de, uzayan yargılama sürecinde davacıların çoğu kez mağdur olduklarını ve ağır enflasyon şartları altında alacaklarının değer kaybına uğradığını görmekteyiz. Halbuki; Türk Borçlar Kanunun 61. maddesi gereğince, bir zarara birden fazla kişinin sebebiyet vermesi dış ilişki açısından müteselsil sorumluluk doğurmaktadır. Dolayısıyla davalının yüzde 1 dahi kusuru bulunsa, TBK 61 çerçevesinde zararın tamamından müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır. Emsal kararlar :

“Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda somut olaya bakıldığında; davalıların sürücüsü oldukları araçlarla önce birbirlerine sonra da park halinde bulunan davacı aracına çarparak hasar görmesine neden oldukları sabittir. Bu itibarla, davalıların zarara neden olan eylemi birlikte gerçekleştirdikleri, davalıların kusur oranlarının belirlenmesinin olayda tamamen kusursuz olan davacı yönünden herhangi bir önem arz etmediği, zarara neden olanların BK.’nun 50. maddesi (6098 sayılı TBK. madde 61) gereğince birlikte, zararın tamamından müteselsilen sorumlu tutulmaları gerektiği göz önünde tutulmaksızın, mahkemece kazaya hangi araç sürücüsünün kusurunun sebebiyet verdiğinin tespit edilemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.”17. HUKUK DAİRESİ,Esas Numarası: 2014/21691,Karar Numarası: 2014/18641

“Mahkemece alınan 11.04.2015 tarihli kusur ve hesaplamaya ilişkin bilirkişi raporunda davacının içinde yolcusu olduğu motosiklet sürücüsü %25 oranında, karşı aracın sürücüsü %75 oranında kusurlu bulunmuştur. Mahkemece hesaplanan tazminattan davacının yolcusu olduğu motosikletin sürücüsünün meydana gelen kazada %25 oranında kusurlu olduğu gerekçesi ile kusur indirimi yapılarak karar verilmiştir. Davacı, gerçekleşen kazada yolcu olup kusursuzdur. Davacı, dava dilekçesinde müteselsil sorumluluk ilkesi gereği zararın tamamını, isterse sorumluların tamamından isterse bir kısmından talep edebilir. Buna göre zarara sebebiyet verenlerin dava tarihinde yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı BK.’nun 50 ve 51. maddeleri gereğince zarardan müteselsil sorumluluk esaslarına göre sorumlu olacakları açıktır. Davacı vekilinin, dava dilekçesinde açıkça davalının kusuru oranında sorumlu tutulmasını istemediği, ıslah dilekçesinde de zararın müştereken ve müteselsilen davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ettiği anlaşılmakla yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler gereği davalının müşterek ve müteselsilen sorumluluk ilkeleri gereği tazminatın tamamından sorumluluğuna hükmetmek gerekir iken yazılı şekilde kusur oranına göre belirlenen miktardan sorumlu olacağı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.”17. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/4854,Karar Numarası: 2019/582

“Davacı vekili dava dilekçesinde müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına dayalı olarak dava açmış olup, yargılama sırasında alınan bilirkişi heyeti raporuna göre dava konusu olayda davacıya sigortalı araç sürücüsünün kusuru bulunmamaktadır. Buna göre, anılan trafik kazasında davalıların işleteni, sürücüsü ve sigortacısı olduğu araç ile plakası belirlenemeyen meçhul araç (% 30 ve % 70 kusur oranları itibariyle) birlikte sebebiyet verdiklerinden bilirkişi raporuyla belirlenen tüm zarardan müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına dayalı olarak sorumlu olacakları tartışmasızdır.”17. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2014/384 Karar Numarası: 2015/8640

Kararlardan da görüldüğü üzere, birden fazla aracın kazaya sebebiyet vermesi halinde, sorumluluk müteselsil olarak belirlenmekte olup, her kusurlu (sürücü, araç maliki, araç işleteni, sigorta firması) zararın tamamından sorumlu olup, kusurunu aşan kesim için ödediği bedelleri, diğer sorumlulara rücu etme hakkına haizdir. Bu sebeple, davalılar arasındaki kusur dağılımının incelenmesi, raporlar aldırılmaya çalışılması, tamamıyla hukuka aykırı olmakla birlikte, uzayan yargılamalarda aynı şekilde makul sürede yargılanma hakkını ihlal niteliğini taşımaktadır.

                   İLETİŞİM
        GSM: +905068134357  
 Email: info@ozunverhukuk.com

•DİĞER HUKUKİ YAZILARIMIZ İÇİN TIKLAYIN

Av. Mehmet Mustafa ÖZÜNVER

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Hemen Ara